Voordelen van de regio Emmen

De regio Emmen biedt werkgevers en werknemers uiterst veel voordelen.
  • Hoogste industriële concentratie in Noord-Nederland.
  • Hoog kennis- en opleidingsniveau door talrijke universiteiten en kennisinstituten in de onmiddellijke omgeving.
  • Grote aantrekkelijkheid als woonplaats door een divers aanbod aan vrijetijdsbestedingen en cultuur.