Politiek kader & regionale ondersteuning

Bedrijven die in de locatie emmtec willen investeren, krijgen een uitgebreide ondersteuning van de gemeente Emmen. Voor een verdere ondersteuning zorgen de regionale ontwikkelingsmaatschappij NOM alsmede de mensen in de regio.  
 • Gemeente Emmen
  • Ondersteuning bij het aanvragen van bouw- en exploitatievergunningen.
  • Ondersteuning bij het aanvragen van subsidies.
  • Bemiddeling van contacten met scholen, instanties, woningstichtingen, etc.
  • Organisatie van stadsrondleidingen voor nieuwe inwoners.
  • Bedrijven hebben één centrale contactpersoon bij de gemeente Emmen, die zich om alle soorten aanvragen – in de regel binnen 24 uur – bekommert.
  • Doelgerichte scholing door de plaatselijke UWV.
  • Een budget van 3,5 miljoen euro voor opleiding en scholing.
 • NOM – Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland
  • Kerndoel: versterking van de economie in Noord-Nederland.
  • Beschikbaarstelling van een netwerk van zakenpartners en regeringsinstanties alsmede ondersteuning bij de contactlegging.
  • Gebruikmaking van het uitgebreide netwerk en van de eigen expertise ter ondersteuning bij het omzetten van ideeën in innovatieve producten.
  • Financiële ondersteuning door minderheidsdeelnemingen en/of achtergestelde leningen alsmede advisering op het gebied van de financiering.
 • Mensen in Emmen
  • Hoge acceptatie van de industrie onder de bevolking.
  • Meer dan 20% van de beroepsbevolking in Emmen werkt in de industriesector, waarvan 80% in ploegendienst.