Stenden PRE

Stenden PRE (Polymore Research and Education) is een kennisknooppunt op het gebied van duurzame kunststoffen, opgericht door Stenden Hogeschool, API Institute en Emmtec Services. Gezamenlijk moet de kennis op het gebied van duurzame kunststoffen worden verdiept, het ontwikkelingswerk worden geïntensiveerd en de netwerkontwikkeling worden opgedreven. Een bijzondere focus ligt hierbij op de gebieden upcycling, biopolymeren en smart materials.
  • Het uitstekend geoutilleerde kunststoflaboratorium van Stenden Hogeschool wordt gebruikt voor opleidings-, onderzoeks- en commerciële doeleinden. Het laboratorium beschikt hiervoor niet alleen over de nodige knowhow, maar ook over de noodzakelijke manpower.
  • Senbis Polymer Innovations beschikt over een laboratorium en een complete pilot-plant en is daarnaast actief betrokken bij het onderrichten en begeleiden van studenten en doctorandi van Stenden Hogeschool.
  • Emmtec Services beschikt over een uitstekend ingericht laboratorium en begeleidt studenten en doctorandi van Stenden Hogeschool.
Voor de kennisuitwisseling op het gebied van de polymeren beschikt Stenden PRE over uitstekende relaties met andere onderwijsinstellingen, o.a. Hogeschool Windesheim, het Faserinstitut Bremen en de Universiteit Osnabrück.